Piekļūstamības paziņojums

VAS “Latvijas dzelzceļš” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: STEaMup.lv

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

STEaMup.lv tīmekļvietne neatbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
Galvenā navigācija, pamatstruktūras pārbaude, tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss, attēlu tekstuālā alternatīva, virsraksti, krāsu kontrasti, teksta izmēra tālummaiņa, lapu nosaukumi.

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas. Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar:

Ieva Kārkliņa
VAS “Latvijas dzelzceļš” ārējās komunikācijas vadītāja
T: +371 6723 3016

Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

  • E-pastā: ieva.karklina@ldz.lv
  • Zvaniet: +371 6723 3016
  • Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 2 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana
Ieva Kārkliņa
VAS “Latvijas dzelzceļš” ārējās komunikācijas vadītāja
T: +371 6723 3016

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ieva Kārkliņa
VAS “Latvijas dzelzceļš” ārējās komunikācijas vadītāja
T: +371 6723 3016

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

  • Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
  • Tālrunis: +37167686768
  • E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
  • https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

  • Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 17.03.2022.un atkārtoti pārskatīts.
  • Šo paziņojumu apstiprināja Ieva Kārkliņa VAS “Latvijas dzelzceļš” ārējās komunikācijas vadītāja.